Liczba odwiedzin strony: 26886 Osób na stronie: 1
 

"Acc" Kancelaria Audytorska 
J. Gendek

 
Dziennik Ustaw 2001 Nr 131 poz. 1471 - Rozkład czasu służby policjantów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   tygodniowy oraz dzienny wymiar czasu służby policjantów,   2)   przypadki przedłużania czasu służby policjantów ponad ustaloną normę,   3)   zmianowy rozkład czasu służby policjantów,   4)   sposób pełnienia przez policjantów dyżurów domowych,   5)   warunki i tryb udzielania policjantom czasu wolnego od służby lub przyznawania rekompensaty pieniężnej,   6)   grupy policjantów zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele i święta. § 2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:   1)   ustawa - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,   2)   przełożony właściwy w sprawach osobowych - przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy,   3)   jednostka organizacyjna Policji - komendę, komisariat, komisariat specjalistyczny, oddział prewencji i pododdział antyterrorystyczny, Wyższą Szkołę Policji, szkołę policyjną i ośrodek szkolenia Policji,   4)   kierownik komórki organizacyjnej - dyrektora biura (inspektoratu, laboratorium), naczelnika zarządu, naczelnika wydziału (inspektoratu, laboratorium), naczelnika sekcji, kierownika sekcji, kierownika izby dziecka, kierownika referatu, kierownika ogniwa, kierownika posterunku Policji, kierownika rewiru dzielnicowych, dyrektora instytutu, kierownika zakładu, redaktora naczelnego, kierownika studium, dyrektora biblioteki, kierownika biblioteki, dowódcę...
KRS 0000073324 - "SZEBA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SZEBA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2002-02-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
11-GO LISTOPADA 2/4 42-400 ZAWIERCIE ZAWIERCIE ZAWIERCIAŃSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(32) 670-09-82 (32) 671-08-77 szeba@szeba.pl http://www.szebatkaniny.pl
NIP: REGON: KRS:
522-224-90-62 12879046 0000073324
KRS 0000073323 - FORBUD WŁODARCZYK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FORBUD WŁODARCZYK SP. J. SP. J. 2001-12-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PŁK MIECZYSŁAWA NIEDZIELSKIEGO "ŻYWICIELA" 2 01-875 WARSZAWA WARSZAWA-BIELANY WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
118-008-26-02 11160927 0000073323
KRS 0000073322 - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO "PRACOWNIA PROJEKTOWA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO "PRACOWNIA PROJEKTOWA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2002-01-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LANGIEWICZA 50 35-021 RZESZÓW M. RZESZÓW M. RZESZÓW PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(17) 863-77-95 (17) 863-41-35 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
813-101-51-47 690328743 0000073322
KRS 0000073321 - ENERGIAPRO S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ENERGIAPRO S.A. S.A. 2001-12-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 20 53-314 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(71) 889-51-11, (71) 769-50-00 (71) 769-50-19, (71) 769-50-29 energiapro@energiapro.pl http://www.energiapro.pl
NIP: REGON: KRS:
611-020-28-60 230179216 0000073321
KRS 0000073319 - "EPCOT POLSKA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EPCOT POLSKA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-12-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARYWILSKA 34 03-228 WARSZAWA WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 814-29-24, (32) 205-46-98 (22) 814-26-80, (32) 205-48-01 biuro@epcot.pl http://www.epcot.pl
NIP: REGON: KRS:
521-012-18-82 10067947 0000073319